Väntan

Tiden är obarmhärtig, och
döden kommer för oss alla,
förr eller senare...

Det finns inget här i världen,
som går att ta tillbaka, allt
har sina konsekvenser.

Det gäller även för väntan,
att vänta, har konsekvenser,
och jag vill inte vänta.

Tiden är obarmhärtig, och
döden kommer för oss alla,
förr eller senare...

-- Sara Eliasson

02019-11-02